Christelijke Kinderopvang Hoboken

Al sinds 2007 een warme, professionele kinderopvang met plaats voor 22 kinderen. Ons toffe team van kinderverzorgsters omringt uw kindje met liefde en aandacht, met oog voor de ontwikkeling. We zorgen voor voldoende rust en lekker eten, een regelmatig dagritme en activiteiten op niveau passend bij de leeftijd. We werken vanuit een christelijke levensvisie, onze belangrijkste pijlers voor de omgang met de kinderen zijn liefde, aanwezigheid en stimuleren. Vanzelfsprekend zijn mensen van alle levensbeschouwingen welkom.

We hebben een attest van Kind en Gezin, en werken met facturatie naar inkomen, met steun van de overheid. U kunt zich op mijn.kindengezin.be registreren om te weten hoeveel u moet betalen per dag. We vragen een kleine extra voor de pampers, verzorgingsproducten en afvalverwerking.

Contact

Wanneer u wilt inschrijven voor de opvang van uw kindje kan u ons bereiken:

Christelijke Kinderopvang Hoboken
Sint Bernardsesteenweg 503
2660 Hoboken

email: ckh@devlamvzw.org
telefoonnummer 03/827 81 45

Terug